Chào mừng quý vị đến với Chào mừng các bạn đến Website của Trường THPT Quỳ Hợp 3.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi HSG Tin 2006-2007

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyển Hoàng Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:28' 15-09-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 12
Năm học 2006 - 2007Môn thi: Tin Học
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi này có 2 trang)

Bài 1: SỐ SÁT SAU

Cho số tự nhiên A có N (1Cho số A tìm sát sau số A.
Dữ liệu: Vào từ file SOSATSAU.INP có cấu trúc:
- Dòng đầu tiên là giá trị N,
- Từ dòng thứ hai trở đi là các chữ số của A.
Kết quả: Ghi ra file SOSATSAU.OUT như sau:
- Nếu có nghiệm thì ghi số sát sau của số A
- Nếu vô nghiệm thì ghi chữ số 0.
Ví dụ:

SOSATSAU.INP
SOSATSAU.OUT

6
526431

531246


Bài 2: DÃY LỒI

Dãy các số nguyên a1, a2, …, an (n>=3) được gọi là dãy lồi nếu nó giảm dần từ a1 tới ai nào đó, rồi tăng dần tới an.
Ví dụ: dãy 10 5 4 2 -1 4 6 8 12 là dãy lồi.
Yêu cầu: Lập trình nhập vào một dãy số nguyên sau đó xoá bớt một số phần tử của dãy và giữ nguyên trình tự các phần tử còn lại để được dãy con lồi dài nhất.
Dữ liệu: Vào từ file DAYLOI.INP có cấu trúc:
- Dòng đầu là số tự nhiên n (n<=5000).
- Dòng tiếp theo là n số nguyên của dãy số(các số kiểu integer).
Kết quả: Ghi ra file DAYLOI.OUT như sau:
- Dòng đầu tiên ghi số phần tử của dãy con lồi dài nhất tìm được (ghi 0 nếu không tìm được).
- Trong trường hợp tìm được, tiếp theo ghi dãy con lồi dài nhất vừa tìm được ở trên.
Cả hai file vào và ra các số trong trên một dòng ghi cách nhau một kí tự trống.
Ví dụ:

DAYLOI.INP
DAYLOI.OUT

10
1 2 3 4 2 5 1 2 3 4
6
4 2 1 2 3 4


Bài 3: ThàNH Lũy
Thời xa xưa, để đề phòng và chống lại sự tấn công của các bộ tộc khác, tù trưởng bộ tộc vùng Fladland đã quyết định cho xây dựng các thành luỹ quanh các điểm dân cư đông đúc của mình. Theo lời khuyên của thầy phù thuỷ, tên của các thành luỹ phải được chọn là một xâu con các ký tự liên tiếp nhau của một tên thiêng W nào đó ( Tên thiêng W là một xâu mà các ký tự là các chữ cái la tinh thường và có độ dài không quá 255). Các thành luỹ khác nhau không được đặt tên trùng nhau.
Ví dụ: Nếu W là ’baobaab’, thì tên của thành luỹ có thể là ’ba’, ’oba’, ’baab’…, còn ’bab’ hoặc ’bob’ không thể được dùng để đặt tên.
Cho trước tên thiêng W, trưởng muốn biết là có thể xây dựng được tối đa bao nhiêu thành luỹ dựa vào số tên có thể đặt.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản BASTION.INP gồm một dòng chứa tên thiêng W.
Kết quả: Đưa ra file văn bản BASTION.OUT ghi một số nguyên là số lượng các tên thành luỹ có thể đặt khác nhau.
Ví dụ:

BASTION.INP
.OUT

baobaab
23


--------------------------------

Yêu cầu: - Tên chương trình giải ba bài: Bài 1, Bài 2 và Bài 3 phải được ghi lên đĩa với các tên tương ứng là: bai1.pas, bai2.pas và bai3.pas.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

---------------- Hết----------------

 
Gửi ý kiến